Úvod

Hledáme nové kolegyně nebo kolegy

 

Výsledky přijímacího řízení do PŠI a PŠII - 2024

 

Vyhlášení přijímacího řízení na Praktickou školu

pro školní rok 2024/2025

najdete v sekci aktuality, nebo Praktická škola

MŠMT: Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy (o digitalizaci JPZ)

 

 

 

Veřejná sbírka na realizaci projektu Revitalizace školní zahrady

 Můžede stále přispívat na účet u KB č.: 131-1767320207/0100

 

 

ZŠ a PŠ U Trojice obhájila titul eTwinnongová škola

Díky koncepčnímu přístupu k projektovému vzdělávání na mezinárodní úrovni jsme již potřetí obhájili titul eTwinningová škola.
V České republice se titulem může pochlubit pouze 16 škol, z toho 2 v Kraji Vysočina (Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104, Havlíčkův Brod a Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava).

 

 

Facebook :  Škola U Trojice

 

Základní škola

Tento typ základní školy je určen pro žáky, kteří se nemohou úspěšně vzdělávat na základní škole běžného typu. Jedná se převážně o žáky s lehkým mentálním postižením. Dále zde mohou být zařazeni žáci bez mentálního postižení, kteří ze závažných důvodů nezvládají výuku ve třídě běžné základní školy – jedná se zejména o žáky se specifickými poruchami učení nebo chování. Ve třídě se vzdělává menší počet žáků, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Výuka je rozdělena standardním způsobem do devíti ročníků. Předměty jsou totožné s běžnou základní školou. Žáci se zde mimo jiné učí pracovat s různými materiály, učí se základům šití, vaření, vaření, pletení, péči o domácnost, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Základní škola speciální

Základní škola speciální je určena pro žáky se středním až těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem a zrakovým postižením. Žáci se učí základům čtení, psaní a počtům.  Jejich pohybové a pracovní dovednosti, motorika a estetické cítění se rozvíjí v předmětech člověk a společnost, člověk a příroda, dále pak ve smyslové, řečové, hudební, pracovní a tělesné výchově. Důraz je kladen na zvládnutí sebeobsluhy, upevňování hygienických návyků a rozvoj komunikačních dovedností.

Pedagog a asistent se věnují dětem individuálně s ohledem na jejich potřeby, což je umožněno malým počtem žáků ve třídách. Pro žáky je připraveno bohaté spektrum terapií ( snoezelen, canisterapie, muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace apod. )

Praktická škola jednoletá a dvouletá

Praktická škola je určena absolventům základní školy, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky pro výkon činností v oblasti služeb nebo výroby.

Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se zde studenti učí předmětům odborným, jako jsou péče o domácnost, vaření, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2024/2025

 

Školní družina

Školní družina poskytuje pravidelné výchovné vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování. Zaměřuje se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času.

Naše škola