E-TWINNING = KOMUNITA ŠKOL V EVROPĚ

 

Tematická konference eTwinningových škol

Ve dnech 12. – 14. listopadu 2020 se paní ředitelka školy Mgr. Květoslava Kubátová a Mgr. Renáta Koumarová zúčastnily Tematické konference eTwinningových škol, jež se z důvodu pandemie SARS-COV-19 uskutečnila online. Hlavním tématem letošní konference bylo sdílené vedení, jemuž byly věnovány i jednotlivé workshopy. Obě účastnice si z konference odnesly nové cenné poznatky, které budou moci využít ve své praxi.

 

E-TWINNING SCHOOL

eTwinning Logo Vector (.AI) Free Download

Naše škola získala v roce 2018 prestižní ocenění e-Twinning school. Toto ocenění se propůjčuje školám na dva roky.

Jsme pyšní, že jsme v roce 2020 opět obhájili prestižní ocenění e-Twinning school.  

V roce 2022 jsme obhájili prestižní ocenění e-Twinning school.

Něco málo o e-Twinningu:

e-Twinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita e-Twinning podporuje a propaguje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT).

e-Twinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise (původní myšlenka Tonyho Blaira – propojit informační a komunikační technologii se světem vzdělávání mládeže).

Anne Gilleran stála u zrodu programu e-Twinningu, je její nedílnou součástí.

Od roku 2014 je e-Twinning nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Stránky eTwinning.net jsou překládány do 28 jazyků. Najdete zde aktuality z e-Twinningových zemí, informace o možnostech profesního rozvoje nebo formách uznání a příklady úspěšných projektů.

Spolupráce v programu e-Twinning může probíhat jako součást jakéhokoli vyučovacího předmětu.

(zdroj: https://www.etwinning.net/cz/pub/about.htm)

Mezi nejdůležitější cíle e-Twinningu patří:

  • motivovat studenty tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého,
  • využít informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti a umožnit tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy,
  • poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích,
  • seznámit se a vyměnit si nápady s jinými učiteli a obohatit tak své zkušenosti,
  • dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti,
  • představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným,
  • rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru,
  • zlepšit si znalosti cizího jazyka,
  • zdokonalit své vlastní metody učení díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol.(zdroj: https://www.etwinning.cz/o-nas/

Ke dni 27. 2 2022 se do eTwinningu zapojilo 4392 škol a 12414 učitelů z Česka.  

(zdroj: https://www.etwinning.cz)

Naše škola a e-Twinning:

e-Twinnigové projekty:

 AKTUÁLNÍ e-Twinningové projekty:

1. https://school-education.ec.europa.eu/cs/etwinning/projects/mikulas/twinspace/pages

2. https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/sense-rainbow-colours/twinspace/pages

3. https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/veda-s-usmevomnauka-z-usmiechem/twinspace/pages

4. https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/z-pohadky-do-pohadky-z-rozpravky-do-rozpravky/twinspace/pages

5. https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/share-our-local-heritage-0/twinspace/pages

6. https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/zeleninkaci/twinspace/pages

Ambasador programu e -Twinning: