Projekty

                             

Projekt č.5

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 Projekt č.4

Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

 

Projekt č.3

Podpora digitální výuky,  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021303

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 289.745,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Projektový den ve výuce

- Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 64 hodin/64 týdnů

 

Projekt č.2

Podpora společného vzdělávání SŠ U Trojice, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016536

Od 1. 2. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_065 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 243.409,- Kč hradíme tyto aktivity: 

- Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

- Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ

- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

 

Projekt č.1

Podpora společného vzdělávání ZŠ U Trojice, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011955

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 600.427,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

- Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

- Projektový den ve škole (ZŠ) 

- Projektový den mimo školu (ZŠ) 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

- Klub pro účastníky ŠD - klub zábavné logiky a deskových her 

- Klub pro účastníky ŠD - badatelský klub 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání