Vyhlášení přijímacího řízení na Praktickou školu

Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104, Havlíčkův Brod- přijímací řízení na střední školu ve školním roce 2023/2024 (pro přijetí od 1. 9. 2024)

Ředitelka Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí do oborů vzdělání Praktická škola jednoletá (kód oboru: 78-62-C/01) a Praktická škola dvouletá (kód oboru: 78-62-C/02).

1. kolo: termín odevzdání přihlášky je od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

2. kolo termín odevzdání přihlášky je od 20. 5. - 25. 5. 2024 (kritéria přijímacího řízení totožná s 1. kolem).

3. kolo přijímacího řízení: 1. 7. - 31. 8. 2024 (kritéria přijímacího řízení totožná s 1. kolem).

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Počty přijímaných žáků v 1. kole:

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj. do počtu 13 žáků v oboru. Počet přijímaných žáků v prvním kole je 6.

Přijímací zkoušky:

Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy přijímací zkoušky.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:                         

1. Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:

-          povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

-          povinnou školní docházku v základní škole speciální

-          povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání

-          základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

2. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (viz Informace k přijímacímu řízení).

3. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. (V případě slovního hodnocení je nutné převést slovní hodnocení na známky).

4. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře

5. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Povinné přílohy k přihlášce:

-          Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

-          Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

-          Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. V případě slovního hodnocení požadujeme Převedení slovního hodnocení do klasifikace

Formuláře:

-          Přihláška

-          Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti: Formát pdf, formát Excel

-          Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

-          Převedení slovního hodnocení do klasifikace

Kritéria pro přijímací řízení:

Žáci, kteří splní podmínky pro přijetí ke vzdělávání a doloží všechny požadované dokumenty, budou následně hodnoceni podle stanovených kritérií. K těm patří Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku se rozumí hodnocení za obě pololetí posledního a předposledního ročníku, který žák v základním vzdělávání absolvoval. Pokud ještě plní povinnou školní docházku, uvede pouze vysvědčení za pololetí posledního ročníku. V bodovém hodnocení se budou posuzovat výsledky tří nejlepších průměrů za pololetí (celkové hodnocení, vzdělávací oblast Člověk a svět práce a chování). V případě slovního hodnocení je nutní převést slovní hodnocení na známky.

Dále se bude hodnotit, zda žák získal základy nebo základní vzdělání, a zda se hlásí poprvé na střední školu bezprostředně po základní škole nebo základní škole speciální.

Bodové hodnocení:

Průměr celkového hodnocení na vysvědčení

Body

1,00

8

1,01 - 1,49

6

1,50 - 1,99

4

2,00 - 2,99

2

3,00 a více

0

Slovní hodnocení nepřevedeno na známky

0

žák ukončil základní školu nebo základní školu speciální a získal základy nebo základní vzdělání

1

Žák se hlásí na první střední školu bezprostředně po základní škole nebo základní škole speciální

1

Průměr hodnocení vzdělávací oblasti Ćlověk a svět práce je 1,00

1

Průměr hodnocení chování je 1,00

1

Průměr hodnocení chování je 1, 01 - 2,00

-2

Průměr hodnocení chování je 2, 01 a více

-5

Žák může získat nejvíce 12 bodů. Pořadí žáků bude stanoveno dle získaného bodového ohodnocení. V případě stejného počtu bodů rozhoduje los.

Výsledky přijímacího řízení:

Oznámení výsledků přijímacího řízení proběhne 15. 5. 2024 na webových stránkách školy a v informačním systému.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Počty přijímaných žáků v 1. kole:

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj. do počtu 18 žáků v oboru. Počet přijímaných žáků v prvním kole je 11.

Přijímací zkoušky:

Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy přijímací zkoušky.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

1. Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

-          povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

-          povinnou školní docházku v základní škole speciální

-          povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání

-          základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

2. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (viz Informace k přijímacímu řízení).

3. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. (V případě slovního hodnocení je nutné převést slovní hodnocení na známky).

4. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře

5. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Povinné přílohy k přihlášce:

-          Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

-          Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

-          Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. V případě slovního hodnocení požadujeme Převedení slovního hodnocení do klasifikace

Formuláře:

-          Přihláška

-          Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti: Formát pdf, formát Excel

-          Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

-          Převedení slovního hodnocení do klasifikace

Kritéria pro přijímací řízení:

Žáci, kteří splní podmínky pro přijetí ke vzdělávání a doloží všechny požadované dokumenty, budou následně hodnoceni podle stanovených kritérií. K těm patří Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku se rozumí hodnocení za obě pololetí posledního a předposledního ročníku, který žák v základním vzdělávání absolvoval. Pokud ještě plní povinnou školní docházku, uvede pouze vysvědčení za pololetí posledního ročníku. V bodovém hodnocení se budou posuzovat výsledky tří nejlepších průměrů za pololetí (celkové hodnocení, vzdělávací oblast Člověk a svět práce a chování). V případě slovního hodnocení je nutní převést slovní hodnocení na známky.

Dále se bude hodnotit, zda žák získal základy nebo základní vzdělání, a zda se hlásí poprvé na střední školu bezprostředně po základní škole nebo základní škole speciální.

Bodové hodnocení:

Průměr celkového hodnocení na vysvědčení

Body

1,00

8

1,01 - 1,49

6

1,50 - 1,99

4

2,00 - 2,99

2

3,00 a více

0

Slovní hodnocení nepřevedeno na známky

0

žák ukončil základní školu nebo základní školu speciální a získal základy nebo základní vzdělání

1

Žák se hlásí na první střední školu bezprostředně po základní škole nebo základní škole speciální

1

Průměr hodnocení vzdělávací oblasti Ćlověk a svět práce je 1,00

1

Průměr hodnocení chování je 1,00

1

Průměr hodnocení chování je 1, 01 - 2,00

-2

Průměr hodnocení chování je 2, 01 a více

-5

 

Žák může získat nejvíce 12 bodů. Pořadí žáků bude stanoveno dle získaného bodového ohodnocení. V případě stejného počtu bodů rozhoduje los.

Výsledky přijímacího řízení:

Oznámení výsledků přijímacího řízení proběhne 15. 5. 2024 na webových stránkách školy a v informačním systému.