Školská rada

Složení školské rady k 31. 8. 2019 :

Předseda: Mgr. Ota Benc

Členové:

Mgr. Jan Tecl, MBA

Mgr. Marta Kocmanová

Mgr. Zuzana Jůzlová

Lucie Macíčková

Romana Baštová