Aktuality

7. 6. 2021 Voláme léto
Projektový den ,,Voláme léto" se velmi vydařil. S žáky třídy ZIII jsme si povídali o příchodu léta, jeho znacích a květinách. Žáci se poté soustředili na připravené pracovní listy a výtvarné tvoření. Jako další nás čekala procházka do přírody a hledání krásných květin a květů. Po návratu do školy nám zbyl čas, který nesměl přijít nazmar, proto jsme zasázeli na školní pozemek květinové pole.
Kateřina Štefánková
Celý článek