The Sense of Rainbow Colours

Žáci třídy S III. si v rámci eTwinningového projektu procvičili za pomoci ovoce smysly: zrakem - barvy ovoce, hmatem - tvar ovoce a jeho úpravou k ochutnání, chutí - ochutnávkou bez zrakové kontroly. Dokonce si děti vyzkoušely na talíři poskládat ovoce podle barev tak, jak známe barvy po sobě jdoucí v duze. Moc se nám aktivita líbila, stejně jako ostatní, které plníme v mezinárodním projektu The Sense of Rainbow Colours.
Dana Holasová, Hana Kynclová