Zoubky.

Ve dnech 17. a 20. 2. se uskutečnily projektové dny ve třídách PŠ I , PŠ II, S II, ZI a Z II. V praktických třídách se jednalo o dentální hygienu a péči o stálý chrup, u mladších dětí se projektový den zaměřil na péči o zoubky a jejich čištění. Projektové dny připravila paní učitelka Lehanková pod supervizí MUC. M. Kubáta, který se žáky pohovořil nejen o dentální hygieně.Starší žáci shlédli prezentaci a pak pracovali v připravených pracovních listech a na interaktivní tabuli, kde měli připraveny různé tajenky a doplňovačky. Žáci ZŠ si poslechli také  povídání o tom, jak se starat o zoubky, pak doplňovali na interaktivní tabuli získané informace a shlédli krátkou pohádku " Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek". Projekt pokračoval prací dětí ve třídách a na závěr dostali všichni zubní kartáčky a pasty. Všichni slíbili, že si budou zoubky čistit každý den.