Školská rada

Složení školské rady k 1. 9. 2022 :

Předseda:

Jan Kerber,Dis.

Členové:

Ing. Vladimír Slávka

Mgr. Marta Kocmanová

Mgr. Zuzana Jůzlová

Lucie Macíčková

Romana Baštová