Vyučování online.

V dnešní době je projektová výuka běžnou součástí vzdělávání na školách. I na naší škole proběhla v pátek 21.2. 2020 společná výuka ve třídách SI, SIII, SIV a PŠI. Vyučovací hodina se zabývala zvířaty z Ameriky, Afriky a Antarktidy. Při této hodině byly využity ICT technologie a online přenos mezi třídami. Nadšení žáci si jistě v blízké době takto vedenou vyučovací hodinu zopakují.