Tři králové v SI

6. ledna si žáci ze třídy SI. připomněli svátek "Tři králové".
Na interaktivní tabuli si procvičili druhy čar a přiřazování. Vytvořili si také tříkrálovou korunu a pokusili si spojit krále s jejich dary v pracovním listě. Vše hudebně doprovázela skladba "My tři králové" od různých interpretů.
Renáta Koumarová