Online konference eTwiningových škol

V sobotu 4. dubna 2020 se konala první celodenní online konference eTwinningových škol, které se jako zástupce naší školy zúčastnila Mgr. Koumarová Renáta. Konference se zúčastnilo okolo 500 zástupců eTwinningových škol z celé Evropy a zemí eTwinning Plus.

Konferenci zahájil v 1030 Santi Simetica za doprovodu příjemné Mozartovy hudby a poté hovořil o důležité roli eTwinningových škol v současnosti.

Po jeho proslovu si slovo vzala Irene Pateraki, přivítala všechny účastníky a seznámila je s programem konference. Také požádala účastníky, aby pomocí aplikace Mentimeter odpověděli na otázku „Co pro vás znamená ocenění eTwinningová škola?“ V odpovědích se objevovala slova - uznání, čest, zodpovědnost, spolupráce, výzva, příklad atd.

Dalším přednášejícím byla Marta Giuliani, ta se zaměřila na redakční plán a propagaci eTwiningových škol na portálu.

Assi Honkanen podrobně představila účastníkům skupinu eTwinningových škola na portálu. A seznámila je s organizací prostředí skupiny.

Alexandra Licht se věnovala sdílenému vedení, které je jedním z klíčových témat pro eTwiningové školy.

V odpoledním bloku vystoupili učitelé z několika vybraných eTwinningových škol v různých evropských zemích.

 Například Fina Vendrell a Montse Mollet z Collegi Sant Josep hovořily o zkušenostech své školy v oblasti spolupráce a skupinové práce.

Zástupci italské školy Marisa Badini a Maria Cristina Cella hovořili na téma škola jako inkluzivní a inovativní učící se organizace.

İlkay ÇEKİRDEK z Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi v Turecku hovořila na téma „Studenti jako původci změn“. Příspěvek byl velmi zajímavý, příjemnou formou uváděla konkrétní příklady ze své školy.

Poslední a velmi zajímavý příspěvek – „Modely pro ostatní školy“ – představila Loredana Popa ze Scoala Gimnaziala nr.17 Botosani v Rumunsku. Uvedla, že úkolem všech eTwiningových škol, je  ukázat ostatním školám jak spolupracovat. eTwiningové školy by měly ostatním pomáhat budovat lepší prostředí ve školách, sdílet s nimi své zkušenosti. Podle Loredany je eTwiningová škola jakýmsi „majákem“, který svítí pro ostatní.

Konference byla zakončena kolem sedmnácté hodiny poděkováním za účast Irenou Pateraki.

autor: R.Koumarová