Kyberšikana

V rámci prevence kyberšikany jsme shlédli film V síti.
O všem, co jsme viděli, jsme si popovídali. Bylo to moc poučné.
Dominika Hanák a Zuzana Čonková