Finanční gramotnost v ZV

V rámci hodiny matematiky jsme se zabývali finanční gramotností.
Dominika Hanák, třída ZV