• E-TWINNING = KOMUNITA ŠKOL V EVROPĚ

 

Ocenění Národní i Evropskou Quality Label za úspěšné eTwinningové projekty

 

V dnešním rychle se měnícím světě vzdělávání hrají eTwinningové projekty klíčovou roli v podpoře mezinárodní spolupráce, kreativity a inovace. Mezi ty úspěšné, které získaly Národní a Evropské ocenění Quality Label za rok 2023 patří projekty vzniklé na naší škole "Share our local heritage", "Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky" a "Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem". Tyto projekty, které propojují základní a mateřské školy z různých evropských zemí, představují ukázkový příklad toho, jak může mezinárodní spolupráce obohatit vzdělávací procesy a podpořit rozvoj klíčových dovedností u žáků.
Projekt "Share our local heritage" se zaměřil na sdílení a poznávání místního kulturního dědictví jednotlivých zemí zapojených do projektu. Našimi partnery byli žáci z Rumunska, Španělska a Česka. Společně jsme pracovali na aktivitách, které nám umožňovali objevovat a porozumět historickým a kulturním tradicím v našich zemích.
Projekt "Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky" se zaměřil na propojení pohádkového světa se světem reálným u nás a na Slovensku. Tento projekt podpořil nejen kreativitu a originalitu, ale také mezikulturní porozumění a schopnost spolupráce.
Projekt "Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem" se zaměřil na seznámení žáků s vlastnostmi různých látek, které se nacházejí běžně kolem nás. V rámci projektu jsme spolu s partnery ze Slovenska a Polska připravovali a realizovali různé vědecké experimenty a aktivity.
Všechny tři projekty vynikaly svou kreativitou a snahou o originalitu.
Jedním z nejdůležitějších aspektů těchto projektů byla aktivní mezinárodní spolupráce. Tato spolupráce nám umožnila navázat nová přátelství.
Projekty "Share our local heritage", "Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky" a "Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem" jsou vynikajícími příklady toho, jak eTwinningové iniciativy mohou obohatit vzdělávací procesy a podpořit rozvoj klíčových dovedností u žáků. eTwinningové projekty nejen spojují žáky a učitele z různých zemí, ale také podporují kreativitu, originalitu a využití moderních technologií, což je klíčové pro budoucnost vzdělávání.
Renáta Koumarová

E-TWINNING SCHOOL

eTwinning Logo Vector (.AI) Free Download

Naše škola získala v roce 2018 prestižní ocenění e-Twinning school. Toto ocenění se propůjčuje školám na dva roky.

Jsme pyšní, že jsme v roce 2020 opět obhájili prestižní ocenění e-Twinning school.  

V roce 2022 jsme obhájili prestižní ocenění e-Twinning school.

Opět se nám podařilo obhájit titul e-Twinning school pro rok 2023 - 2024. 

Něco málo o e-Twinningu:

e-Twinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita e-Twinning podporuje a propaguje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT).

e-Twinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise (původní myšlenka Tonyho Blaira – propojit informační a komunikační technologii se světem vzdělávání mládeže).

Anne Gilleran stála u zrodu programu e-Twinningu, je její nedílnou součástí.

Od roku 2014 je e-Twinning nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Stránky eTwinning.net jsou překládány do 28 jazyků. Najdete zde aktuality z e-Twinningových zemí, informace o možnostech profesního rozvoje nebo formách uznání a příklady úspěšných projektů.

Spolupráce v programu e-Twinning může probíhat jako součást jakéhokoli vyučovacího předmětu.

(zdroj: https://www.etwinning.net/cz/pub/about.htm)

Mezi nejdůležitější cíle e-Twinningu patří:

  • motivovat studenty tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého,
  • využít informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti a umožnit tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy,
  • poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích,
  • seznámit se a vyměnit si nápady s jinými učiteli a obohatit tak své zkušenosti,
  • dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti,
  • představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným,
  • rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru,
  • zlepšit si znalosti cizího jazyka,
  • zdokonalit své vlastní metody učení díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol.(zdroj: https://www.etwinning.cz/o-nas/

(zdroj: https://www.etwinning.cz)

Naše škola a e-Twinning:

e-Twinnigové projekty:

 AKTUÁLNÍ e-Twinningové projekty:

 

Ambasador programu e -Twinning: