ZOO Jihlava

Dne 7. října navštívili třídy ZIV., ZVI., ZVII. a PŠII ZOO Jihlava. Projektový den byl zaměřený na Zvířata v ohrožení. ZOO Jihlava pro nás připravila pěkný výukový program pod vedením sympatické odbornice přímo ze ZOO. Program byl zaměřený  na putování po kontinentech. Žáci se dozvěděli o  přirozeném prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Dostali odpovědi například na otázky: Co konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Zároveň jsme měli možnost vidět krmení zvířat ošetřovateli na vlastní oči a jak denně pečují o jejich blaho. Informace, které žáci získali byly přínosem do Přírodopisu i Zeměpisu. Počasí nám také přálo a tak jsme si tento den všichni skvěle užili. Tímto děkujeme i ZOO Jihlava za pěkný program, který pro nás připravili a budeme se těšit někdy příště.