ZOO Jihlava

Dne 22. května třídy PŠI a PŠII vyrazily do ZOO v Jihlavě. Zhlédli jsme komentovanou přehlídku dravců. Prošli jsme si pavilony s exotickými zvířaty. Poobědvali jsme v místním občerstvení.
Při zpáteční cestě jsme potkali bývalou žákyni Praktické školy. Trolejbusem a vlakem jsme úspěšně docestovali zpět do Havlíčkova Broda.
Počasí nám přálo, výlet se nám vydařil.
Třídy PŠI a PŠII