Zítra přijde Mikuláš

Třída SIV dnes měla projektový den Zítra přijde Mikuláš. Cílem projektu bylo podpoření Mikulášských tradic a zvyků, aby neupadly v zapomnění. Rozvíjely se vzájemné vztahy mezi žáky, mezi pedagogy a žáky, komunikačních schopnosti, procvičovali jsme grafomotoriku, výtvarné dovednosti
Žáci byli s průběhem projektového dne „Zítra přijde Mikuláš“ spokojeni, pracovali se zapálením a nadšením..