Získali jsme národní certifikáty Quality Label

eTwinning
Projektům "Když se Zemi špatně dýchá, zavoláme pomocníka", "Malí cestovatelé", "The mysterious world of button" a "Wondrous women", které realizovala paní učitelka Renáta Koumarová s pomocí asistentů pedagoga Hany Caklové a Vladimíra Staňka ve třídě S I, byly uděleny národní certifikáty Quality Label Certifikáty Quality Label jsou udělovány inovativním projektům, které splňují kritéria kvality, a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklad dobré praxe.
Blahopřejeme!