Zdravé zoubky

V průběhu celého měsíce března probíhal u nás na škole: školní projektový den pod názvem Zdravé zoubky. Do projektu bylo zapojeno několik tříd, hlavně žáci mladších ročníků ZŠ a žáci ze ZŠ speciální. Zaměřovali jsme se obsahově na užívané metody při výuce a tak si žáci upevnili vědomosti v péči o chrup a zdokonalili se v technice správného čištění zubů. Projekt se ve třídách moc dobře dařil, hravou a zábavnou formou byly vymezené cíle splněny.
Dana Holasová