Zdravá planeta.

Ve středu 12.2.2020 se sešli žáci tříd Z I, Z II, S II a PŠ II na společném projektu na téma Zdravá planeta. 

Žáci, učitelé i  asistenti si  zazpívali písničky na téma "třídění odpadu",  řekli jsme si jak je důležité po sobě odpad uklízet, kam co patří a jak musí vypadat např. plasty, než je vyhodíme do plastového kontejneru. Pak jsme se rozešli do  tříd, kde měly učitelky s asistentkami připravené aktivity pro své děti. Po svačině jsme vyrazili na " lov kontejnerů" , kde nám žáci třídy PŠ II ukazovali, kam, co a v jakém stavu patří.  Po návratu do školy jsme si i s menšími žáky vyzkoušeli, jak třídění odpadků zvládají oni. Kontejnery i s odpadky si pro nás ve vestibulu školy opět připravili naši starší spolužáci. S malými chybami již můžeme říci, že třídit umíme.