Zdobení perníčků

Žáci praktické školy jednoleté a dvouleté připravili balíčky pro Mikuláše s čerty na dnešní projektový den. V rámci předmětu Výživa a příprava pokrmů a Prací v domácnosti pekli a zdobili perníčky, které spolu s dalšími dobrotami zabalili.
Třídy PŠI a PŠII