Zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠS

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka Základní školy a Praktická školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod vyhlašuje zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2022/2023.

Termín:  4. – 29. 4. 2022

V základní škole poskytujeme vzdělávání ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením, ve třídě pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými poruchami učení a chování.

Od nového školního roku zvažujeme otevření třídy pro žáky s poruchami řeči a vývojovou dysfázií.

Základní škola speciální je určena žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.

 

Podání žádosti

Dokumenty potřebné k zápisu stáhněte z webových stránek školy (žádost, zápisový list, dotazník) a vyplňte. K těmto dokumentům přiložte:

a) kopii rodného listu dítěte

b) kopii občanského průkazu zákonného zástupce

c) doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

d) doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

e) rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Výše uvedené dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

-           Do datové schránky školy: ytdsw44

-           e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditel%z%zsutrojice.cz

-           poštou: Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod

-           osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte nejdříve telefonicky kontaktujte vedení školy na telefonu 569 422 220 nebo 724 020 363, kde si domluvíte termín.

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka Základní školy a Praktická školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod vyhlašuje zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2022/2023.

Termín:  4. – 29. 4. 2022

V základní škole poskytujeme vzdělávání ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením, ve třídě pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými poruchami učení a chování.

Od nového školního roku zvažujeme otevření třídy pro žáky s poruchami řeči a vývojovou dysfázií.

Základní škola speciální je určena žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.

 

Podání žádosti

Dokumenty potřebné k zápisu stáhněte z webových stránek školy (žádost, zápisový list, dotazník) a vyplňte. K těmto dokumentům přiložte:

a) kopii rodného listu dítěte

b) kopii občanského průkazu zákonného zástupce

c) doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

d) doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

e) rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Výše uvedené dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

-           Do datové schránky školy: ytdsw44

-           e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditel%z%zsutrojice.cz

-           poštou: Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod

-           osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte nejdříve telefonicky kontaktujte vedení školy na telefonu 569 422 220 nebo 724 020 363, kde si domluvíte termín.