Zakončení eTwinningového projektu „ Z pohádky do pohádky“ žáků třídy Mgr. Koumarové

S blížícím se koncem školního roku ukončily žáci Mgr. Koumarové další z řad eTwinnningových projektů.  Jednalo se o projekt „Z pohádky do pohádky“, na kterém pracovali spolu s žáky i žáci 1. a 3. třídy z Dolného Kubína a žáci 8. a 9. třídy z Přimdy.

Projekt byl věnován česko - slovenským pohádkám a světu fantazie.

Spolupráce na tomto projektu přinesla žákům nejen zábavu, ale také možnost se učit od sebe navzájem a objevovat nové světy prostřednictvím magie pohádek.

Projekt využíval různé interaktivní prvky, jako jsou online vysílání, kvízy, hádanky, které pomohly žákům rozvíjet jejich kreativitu a představivost. Žáci třídy SI. se také v rámci projektu podíleli na společném psaní pohádky s ekologickým zaměřením. Do tohoto příběhu přispěli svou kreativní tvorbu při ilustraci textu. Vznikl jedinečný společně tvořený příběh plný dobrodružství, fantazie a poučení o třídění odpadu.

Projekt "Z pohádky do pohádky" je vynikajícím příkladem toho, jak eTwinningové projekty mohou spojovat žáky různého věku, škol z různých zemí a kultur prostřednictvím spolupráce. Tato forma vzdělávání nejen rozšiřuje obzory žáků, ale také posiluje jejich komunikační dovednosti a mezinárodní porozumění.

Děkujeme všem partnerům za jejich úsilí a vášeň, kterou do projektu vložili.