Zahraniční stáž ve Spišské Nové Vsi

Díky grantovým programům MŠMT financovaným z Evropské unie si můžeme vyměňovat zkušenosti s pedagogy z jiných škol. Prostřednictvím projektu Podpora digitálního vzdělávání je tento týden paní ředitelka Kubátová, paní zástupkyně Kořínková a paní učitelka Přibylová na zahraniční stáži ve Spišské Nové Vsi.
S kolegy ze Spojené školy, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves, jsme si hned porozuměli a již během prvního dne jsme prodiskutovali všechny možné aspekty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyměnili si své zkušenosti, poznali součásti a strukturu školy, která je velmi rozmanitá. V dalších dnech nás čeká sledování výuky, návštěva odloučeného pracoviště školy a domova sociálních služeb. Přijme nás primátor města, prostor bude i na kulturu a prohlídku Spišské Nové Vsi a okolních obcí. Velmi se těšíme do Levoči, kde navštívíme Muzeum speciálního školství.
Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Eva Kořínková