Záchranáři ve škole

Dnešní dopoledne žáci tříd ZIII, ZIV a ZV strávili ve společnosti záchranářů. Výukový program, který pro žáky připravili, byl velice zajímavý a přínosný pro všechny.
Dozvěděli jsme se, jak je jejich práce důležitá a náročná.
Jako poděkování za jejich pěkně připravený program a práci, kterou dělají, žáci třídy ZIII pro ně připravili anděly, které jim na konci dali. Ještě jednou děkujeme.
Foto Lenka Pevná. Asistenti a učitelé tříd ZIII, ZIV a ZV