,,WONDROUS WOMEN“

Školní družina, oddělení pro žáky třídy S1, pomáhá s eTwinningovým projektem ,,WONDROUS WOMEN“. Jedna z aktivit projektu je věnována Zofie Stryjeńské, ženě, která se snažila během 2. světové války zachránit židovské děti z varšavského ghetta. Jako vzpomínku na dětské oběti nesmyslných válek jsme vytvořili spolu s žáky symbol sluníčka s květinami.

Paní učitelka Koumarová si opět cení jejich velké pomoci.

                                                                                                                                Hana Caklová