Wondrous women - lékařka

Žáci třídy S1 pod vedením paní učitelky Koumarové se v rámci projektu Wondrous women, do kterého je zapojena i MŠ z Varšavy, seznámili s další významnou ženou Česka. MUDr. Anna Honzáková byla první promovanou doktorkou medicíny na Karlo-Ferdinadově univerzitě v Praze. Žáci se za pomoci výukových metod blíže seznámili s významným a záslužným povoláním lékaře.