Vzdělávání učitelů.

V této nelehké situaci naši pedagogové nejen vzdělávají žáky, ale i sebe samé. Od začátku měsíce března absolvovala Renáta Koumarová akreditovaný on-line kurz "Učíme se venku". Během tohoto kurzu se učitelé mohli v 7 krocích (co krok to jeden týden) seznámit z další inovativní metodou výuky a to, jak lze zakomponovat venkovní prostředí do výuky.
Také začátkem dubna se zúčastnila dalšího on-line semináře "AMOS soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník ZŠ". Tento čtyřdenní seminář, který vedl Mgr. Miloš Novotný, seznamoval a prohluboval využití výukových materiálů z nakladatelství Nová škola s.r.o. ke vzdělávání žáků.
Každý týden v úterý probíhá inspirativní on-line setkání učitelů z celé ČR, kterého se účastní i naši učitelé. Při těchto setkání si pedagogové vyměňují své poznatky a nápady, jak správně vzdělávat žáky v situaci, která v této době nastal.
Dominika Hanák se zase vzdělává v digitální gramotnosti nebo navštěvuje různé webináře (např. vzdělávání pro první stupeň, ADHD).
Eva Kořínková absolvovala 6 týdenní elearningový kurz Metodika mezinárodních projektů eTwinning. V rámci tohoto kurz pracovala se slovenskými a českými partnerskými školami na projektu "Koľko odpadu vyprodukuje naša rodina za týždeň."
Různými formami distančního vzdělávání na sobě pracují i další pedagogové školy.