Výuka na IT ve třídě SI

Třída SI si velice chválí výuku, ve které nyní využívá interaktivní tabuli.

Tuto tabuli získala paní učitelka Mgr. Koumarová Renáta s žáky za svůj mezinárodní projekt „Kouzelný les“, který získal Evropskou jazykovou cenu Label.

Interaktivní tabule umožňuje a podporuje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami maximální rozvoj jejich rozumových a smyslových schopností.

S pomocí interaktivních pracovních listů dochází u žáků k většímu zájmu o výuku a jejich aktivita a koncentrace na činnosti ve výuce se prohlubuje.

Největší úspěch má volná grafomotorická aktivita s kreativním perem. Ta se žákům velice líbí.  

Mgr. Koumarová Renáta