Výtvarné činnosti tříd SIII a ZI

řída SIII zadává ostatním třídám náměty na výtvarné činnosti v daném měsíci. Do podzimního námětu od třídy S III na měsíc září se zapojila ze školy třída Z I paní učitelky Lehankové.
Námět řešili nejdříve sběrem přírodního materiálu a následným zpracováním ve třídě. Vzniklé podzimní náramky obohatili o jeřabinové korále a lístečky využili i jako učební zdroj pro určování ročního období při sestavování písmen v názvy. Vypadalo to, že výsledná práce jim udělala velkou radost.
Jako další třídy se námětu ujaly třídy S IV a S V a náramky se jim povedly rovnou v přírodě při procházce zahradou a parkem.
Dana Holasová