Výsledky dotazníkového šetření.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření.

Výsledky nám pomohou v dalším směrování našeho snažení k naplnění koncepce školy.

Zaměříme se hlavně na vzájemné vztahy mezi žáky.

Děkujeme za projevené převážně kladné ohlasy a s některými připomínkami z vaší strany budeme nadále pracovat.

Mgr.Květoslava Kubátová