Vynášení Morany

Děti ze třídy S III vyrobily postavu smrtky Morany a v pátek ji společně se třídami S IV a S V hodily do řeky Sázavy. Učinili jsme tak podle tradice, abychom zahnali zimu a brzy začalo jaro. Rozloučili jsme se s Moranou se slovy: ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ, NEB NA TEBE VEZMU BIČ! HUŠ, HUŠ, HUŠ, UTEČ ZIMO UŽ.
Poté jsme měli možnost pozorovat, jak zima znázorněná postavou odplouvá pryč. Výrobu, vynášení i vhození Morany do řeky si děti užily.
D. Holasová, Š. Hloušová, M. Kočová, Z. Jůzlová, M. Ledvinková