Varhany – královský nástroj

 
Na pondělní dopoledne jsme měli v rámci nabídky projektů Krajské knihovny Vysočina domluvenou ukázku varhan a povídání o nich.
Před kostelem už na nás čekala pracovnice knihovny a současně paní varhanice Ludmila Bauchnerová. Po vzájemném přivítání a úvodním hovoru nás krátce seznámila s programem.
Nejprve nás čekala prohlídka kostela Nanebevzetí P. Marie s místním panem farářem, P. Jakubem Brabencem. Mladý sympatický muž v modré mikině všechny zaujal úsměvem i vřelým projevem. Děti šikovně upoutal povídáním
o kostele, obrazech, sochách i kříži. Dětem se věnoval s nadšením a prozradil,
že sám je z velké rodiny(má 8 sourozenců). Přestože většina žáků kostelní prostředí nezná, někteří se dokázali velice dobře zapojit, odpovídali na otázky nebo sami dotazy pokládali. Během vyprávění se dozvěděli mnoho nových informací o kříži, svíci, křtu nebo křížové cestě, kterou sledovali na obrazech podle komentáře pana faráře. Neznámé nebylo pro žáky jméno státníka a patrona Čech svatého Václava nebo Cyrila a Metoděje. Sochy těchto osobností si děti
v kostele mohly prohlédnout.
Pro všechny byla zajímavá prohlídka sakristie, kde se kněz i přisluhující připravují a převlékají na obřady. Pan farář představil všechna roucha,
která používá a vysvětlil, jaké barevné provedení oděvů se při bohoslužbách obléká. Během chvilky si roucho oblékl a rázem získal vážnost duchovního,
kterému náleží. To bylo pro žáky velice překvapivé zjištění.
Po prohlídce kostela nás čekal výšlap schodů na kůr, kde jsou varhany.
Paní varhanice vysvětlila, co jsou píšťaly, jak se na varhany hraje,(mnozí nevěděli, že také nohy šlapou a hrají), jak jsou varhany veliké(je to největší hudební nástroj) nebo jak jsou drahé(jako dva domy se zahradou).
Potom už přišla na řadu očekávaná hra na varhany. Mohli jsme vyslechnout pochod, skladby našich umělců, lidové písničky či písničky z večerníčků
a pohádek, které jsme si společně zazpívali.
Prohlídka kostela i varhan byla pro všechny zajímavá. Pan farář i paní varhanice dokázali s našimi žáky velice pěkně komunikovat a informace podávali vhodnou formou, aby děti snadno všemu porozuměly.
Děkujeme!
Třídy S III + S IV + S V