Umíme si poradit

Žáci třídy Z II se zúčastnili projektového dne s názvem „IZS – umíme si poradit“. Aktivit jsme měli mnoho, některé museli dokončit následující den.
Projektový den jsme zahájili ve výukovém kruhu, kde jsme si povídali o první pomoci a o důležitosti námi známých čísel. Během dopoledne jsme pracovali na interaktivní tabuli, programovali Bee-Bot Včelku, skládali puzzle a vyzkoušeli jsme didaktickou hru s kolíčky. Hravou formou a pomocí IT techniky si žáci upevnili své znalosti a dovednosti v jednotlivých oblastech. Své vědomosti si žáci otestovali na
připravených pracovních listech a k posílení jemné motoriky jsme si vyrobili lékárničku.
Žáci pracovali se zájmem a veškeré úkoly plnili s nadšením. Projektový den jsme si velice užili.
Marta Kocmanová, Veronika Štědrá a Lenka Pevná