Tvořivá dílna

Projektový den třídy S VI. se vydařil i přes nižší účast žáků. Po zahájení se žáci věnovali pracovním listům s jarní tématikou, poté přišla na řadu tvořivá dílna. Žáci si na školní zahradě nabrali do květináčů hlínu, do které zaseli osení. Hotový květináč si ozdobili jarním zápichem-kuřátka. Tento květináč si žáci odnesou před Velikonoci domů.