Tvořivá dílna

Projektový den třídy S VI se velice podařil. Po přivítání žáků a rodičů započala tvořivá dílna. Maminky s odhodláním tvořily jarní květy, pomáhal také jeden tatínek. Mezitím se děti soustředily na další část výrobku.
Vše se podařilo a všichni jsme si užili příjemné dopoledne.
Kateřina Štefánková