Turistická vycházka

Návštěvou hřbitova v rámci podzimní turistické vycházky jsme si připomněli památku zesnulých, která připadá na 2. listopad.
Společně jsme prošli centrální hřbitov, prohlédli různé možnosti úpravy hrobů i hořící svíčky. S žáky jsme si vysvětlili, proč hřbitov v tyto dny lidé více navštěvují a jak se zde chováme.
Při této příležitosti jsme zašli také na Židovský hřbitov, který je opodál a byl nedávno zpřístupněn. Mnoho zajímavostí z historie Židů v našem městě jsme zjistili z informační tabule umístěné na hřbitově.