Tři králové

Dnešní školní den se nesl ve třídě S1 v duchu tradice Tří králů. Žáci se s pomocí paní učitelky a asistentů vydali virtuálně za Betlémskou hvězdou a seznamovali se s tradicí Tří králů, poslechli si koledu, prohlédli si knižní publikace zaměřené na tuto tematiku, vytvořili si s dopomocí krásné obrázky. Veškeré výukové aktivity se zaměřily na tuto historickou tradici.