Tři králové

Třída SI. si dnes pod vedením Hany Caklové připomněla jeden z mnoha liturgických svátků a to svátek Tři králové.
Žáci se zaposlouchali do příběhu, který se váže k tomuto svátku. Zazpívali si písničku a vytvořili si svého Baltazara, Melichara a Kašpara. Na závěr projektového dne si žáci vyrobili tříkrálovou korunu.
Projektový den se žákům líbil.