THE SENSE OF RAINBOW COLOURS (Smysl pro barvy duhy)

V letošním školním roce se třída S III zapojila do eTwinningového projektu s mezinárodní účastí pod názvem THE SENSE OF RAINBOW COLOURS (Smysl pro barvy duhy). Spolupracovali jsme s pěti MŠ a ZŠ (se dvěma z Polska, se dvěma ze Slovenska a z Arménie). Děti se okamžitě sblížily díky on-line setkáváním, která zvládly na jedničku. V tomto projektu jsme si všichni zkusili spoustu nádherných činností, vznikl nám pocit, jak se nám projekt opravdu povedl a tak se nyní ucházíme o nejvyšší cenu „o Cenu kvality projektu“. Touto cestou bych ráda poděkovala svým žákům za to, jak byli šikovní a trpělivý, rodičům za spolupráci, paní učitelce Renátě Koumarové za zprostředkování tohoto krásného projektu a seznámení se slovenskou ambasadorskou eTwinningových projektů Michaelou Rumánkovou, která tento projekt koordinovala a naučila mě pohybovat se v „eTwinningovém prostředí“.
Moc děkuji a držte nám prosím palce, ať se nám „zadaří“ v soutěži.
Za třídu S III. Dana Holasová