Testování žáků

Informace k testování žáků

Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR.

Testování proběhne v těchto termínech:

22. 11. 2021, 29. 11. 2021, 6. 12. 2021 a poté každé pondělí do odvolání.

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná Krajská hygienická stanice.

Testovat se bude antigenními testy stejnými jako v minulosti.

Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (O – očkování, T – test, N – prodělání onemocnění), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Podrobnosti k testování poskytnou třídní učitelé.