Tajemství staré bambitky

Výuka v době pandemie
Každoročně jsme ve škole slavili Masopust školním karnevalem. Dnes to bohužel z hygienických důvodů není možné. To ale neznamená, že bychom Masopust jen tak přešli! Paní učitelka Kočová vymyslela školní projekt Tajemství staré bambitky, který si každá třída upravila pro sebe. Sice se nemůžeme všichni potkat ve vestibulu školy, ale karneval i masky máme!
Podívejte se, jak téma zpracovala třída PŠI - třída Rumcajse, Manky a Cipíska.