Tajemství staré bambitky - ve třídě ZIV.

Žáci třídy ZIV. se také zúčastnili projektového dne "Tajemství staré bambitky", který se konal v pátek 26. 2. V rámci projektového dne jsme se dozvěděli něco o zvycích a historii masopustu. Společně jsme si popovídali o ekosystému les, připomněli jsme si lesní zvířata a rostliny. Žáci si s nadšením vyrobili vlastní masky loupežníků a kulisy s přírodní tematikou. Na závěr dne jsme se orientovali podle plánku města a došli ke schovanému pokladu, který skrýval sladké překvapení. Počasí nám přálo a my doufáme, že si děti tento den užily.
Marta Kocmanová a Lenka Pevná