Světový den vody II.

Mezinárodní den vody (22. 3.) si žáci třídy S III připomněli v rámci projektového dne. Řekli jsme si a ukázali na obrázcích, kde všude vodu můžeme v krajině vidět, jak se voda dostane na zem a zpět do mráčků, jak je voda pro nás důležitá a jak ji musíme chránit.
V projektu jsme použili obrázky spjaté s nácvikem znaku do řeči, pracovní listy, videoukázku, ochutnávku vody.
Při výtvarné části jsme zkoušeli zapíjet barevné kapky do předem namočeného podkladu a za pomoci bublifuku užít jarových bublin na přípravu podkladového materiálu pro další tvoření. Zasadili jsme si ve třídě řeřichu a dali si za úkol její každodenní zalévání.
To vše jsme završili procházkou k blízkým vodním tokům a přirovnáním správného obrázku a znaku do řeči.
Projekt se nám vydařil a moc se nám líbil.
Dana Holasová, Hana Kynclová