Svět na louce a na zahradě - projektový den třídy SIII.

Dne 22.6. proběhl ve třídě S III. Projektový den pod názvem Svět na louce a na zahradě. Zaměřen byl na téma Zvířata a rostliny na louce a v zahradě.
Hlavním cílem projektu bylo kromě širšího seznámení se s životem hmyzu na louce a poznávání rostlin - bližší přiblížení lučního světa za pomoci pozorování lupou přímo v terénu.V terénu tak žáci mohli pozorovat mraveniště, housenku,ruměnice, pavouka, čmeláky a mnohé jiné v nadšeném a dychtivèm tempu. Žáci vypracovali připravené pracovní listy a závěrem vyrobily kolektivně větší luční obraz.
Foto: Dana Holasová