Svět bylinek

Třída SI úspěšně zakončila spolupráci se svými projektovými partnery na etTwinningovém projektu „Svet byliniek“.
Projekt se prolínal všemi výukovými předměty, úkolem bylo seznámit žáky teoreticky i prakticky s léčivou silou různých bylinek. Z týmové spolupráce vzniklo mnoho krásných výstupů např. vícejazyčný herbář a kniha nápadů, jak využít bylinky. Spolupráce byla příjemná. Doufáme, že se podaří v dalším roce vytvořit nový krásný projekt. Děkujeme svým projektovým partnerům ze ZŠ Přimda, Cirkevná spojená škola Dolný Kubín a ŽŠ Dolné Kočkovce.
Cestu naší spolupráce na projektu si můžete prohlédnout na tomto odkaze: