svátek sv. Mikuláše

Dnešní projektový den ve třídě SI měl přiblížit svátek sv. Mikuláše i pro žáky s těžkým kombinovaným postižením. Snažili jsme se o podporu rozumových schopností těchto žáků, jejich vnímání, rozvoj motorických dovedností.
Žákům se den líbil, obzvláště praktické činnosti a výroba čerta, anděla a lucerničky.