Sportovní sezona ve škole zahájena

Sportovní sezona ve škole zahájena
V pondělí proběhlo plánované fotbalové utkání žáků naší školy. Hrálo se 2x 25 minut. Za pomoci paní zástupkyně a třídních učitelek vznikly dva týmy fotbalistů, které vstoupily do tohoto klání velice zodpovědně. Výsledek 6:4 napovídá, že se hrálo útočně a nikdo nikomu nic nedaroval.
Zvláště bych chtěl ocenit práci kapitánů Slováka a Podrázského, kteří odvedli velký díl práce nejen na hřišti, ale i při organizaci zápasu.
Pochvala a dík patří také panu asistentu Staňkovi.
Jsem rád, že jsme tímto zahájili sportovní sezonu naší školy a těším se na další práci našich šikovných žáků.
Miroslav Holata, vychovatel školní družiny