Společné cvičení

Třídy SI a SV objevily nový způsob, jak propojit své síly a posílit společenství – společné cvičení v tělocvičně. V tělocvičně se třídy setkávají, sdílí radost z pohybu a vytvářejí pouto, které spřádá silné vazby mezi oběma třídami. Zároveň si užívají výhod fyzické aktivity a prožívají společně nejen tělesný, ale i emocionální rozvoj.
Za třídy SI a SV Jan Paleček